การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และ ยกระดับมาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ข้าพเจ้านางสาววรรณภรณ์ เกิดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน      อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ “ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกกล้วยเป็นจำนวนมาก เพราะตำบลดงอีจานเป็นพื้นที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตทั้งปีและปลูกหนึ่งครั้งได้ผลผลิตระยะยาว เกษตรกรมักจะปลูกกล้วยผสมกับพืชชนิดอื่น และปัญหาที่เกษตรกรปลูกกล้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ โรคของกล้วย ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับ โรคกล้วยและการป้องกันรักษา การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาป้องกันโรค วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดอบรมโรคกล้วยและการป้องกันรักษา การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาป้องกันโรค เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราทำลายเชื้อราโรคพืชโดยจะไปลดกิจกรรมการดำเนินชีวิตของเชื้อราโรคพืช เช่น ยับยั้งการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังมาช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคพืช กระตุ้นให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ทำให้รากยาวและแข็งแรง และยังสามารถป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืช ในส่วนต่างๆของพืชที่อยู่เหนือดิน เกษตรกรยังได้ทดลองขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสดด้วยตัวเอง การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อปรับสภาพดิน ดินจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆ ช่วยย่อยสลายฟางในนาข้าว ผสมกับปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก ให้ได้ความชื่อ 50% ช่วยเร่งให้ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอกใช้งานได้เร็วและดีขึ้น และกำจัดเชื้อโรคในน้ำร่องสวน สระกักเก็บน้ำ และคอกปศุศัตว์ วัตถุดิบในการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย คือ กล้วย 1 ต้น สูงประมาณ 1 เมตร น้ำตาลทรายแดง(ไม่ฟอกสี) 1 กิโลกรัม ยาคูลท์ 1 ขวด และน้ำเปล่า 4-5 ลิตร เกษตรกรสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและขั้นตอนการทำไม่ยาก และยังมีประโยชน์นำไปปรับใช้ในสวนของตัวเองได้อีกด้วย 

อื่นๆ

เมนู