แผนปรับปรุงหน้าร้านและจัดอบรมโรคพืชในกล้วยให้เกษตรกร

ข้าพเจ้า นางสาววรธมณกร ตุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือน พฤศจิกายนในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปร้านเพลินชิปส์เพื่อคุยแผนปรับปรุงหน้าร้านได้เสนอแบบหน้าร้านใหม่ โดยมีการวัดขนาดพื้นที่หน้าร้าน กำหนดจุดวางสินค้า โดยจะเพิ่มเข้ามา 1 จุด แต่ทำชั้นวางเป็นระดับเพื่อชูสินค้าเด่นในร้าน มุมถ่ายรูปมีการนำอุปกรณ์จากชุมชนเข้ามาตกแต่ง และมุมนั่งเล่นในร้านจะมีการเพิ่มโต้ะและร่มผ้าดิบขาวเพื่อนให้เป็นจุดถ่ายรูปเพื่อให้แพร่หลายออกไปทางสังคมออนไลน์ มีการเพิ่มป้ายหน้าร้าน และเพิ่มป้ายบอกทางมาร้าน ตกแต่งหน้าร้านให้คลาสสิคและร่วมสมัย ชั้นวางสินค้าที่เพิ่มเข้ามา จะมีการเพิ่มไฟในร้านให้สว่าง เพื่อให้สินค้าเด่นมากขึ้น และในเดือนนี้ยังได้มีการจัดอบรมให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยในตำบลดงอีจานในเรื่องของโรคพืชในกล้วยและยังมีการสาธิตการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย และนอกจากนี้ยังมีการสอนการทำไตโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ในแปลงกล้วยของเกษตรกรอีกด้วย

Tags:

อื่นๆ

เมนู