มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน      ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องกล้วย โดยมีวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการหมักปุ๋ยจากต้นกล้วย และได้ปฏิบัติจริง สับต้นกล้วยให้ได้ทุกส่วนให้เห็นชิ้นล็กๆพอประมาณจากนั้นนำกล้วยที่สับแล้วลงภาชนะที่เราเตรียมไว้ แล้วใส่น้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลกรัม จากนั้นใส่นมเปรี้ยวยาคู 1 ขวด ตามด้วยน้ำเปล่า 4-5ลิตร จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ วัน ระหว่าง7วันต้องเปิดคนทุกวัน พอครบ 7วัน ก็นำน้ำหมักที่ได้ไปผสมกับน้ำเปล่าฉีดพ้นต้นกล้วย และหน้าดินของเรา เพื่อป้องกันเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคตายพราย และวิธีการหมักเชื้อไตรโคเดอร์มา คือหุงข้าวให้สุก แล้วนำข้าวใส่ถุงแล้วรีบปิดปากถุงเพื่อป้องกันเชื้อราอื่นๆเข้าไป จากนั้นรอให้ข้าวอุ่นๆพอประมาณจึงหยดเชื้อไตรโคเดอร์มาแบบผมลงไปในข้าว แล้วปิกปากถุงให้สนิด ผสมข้าวและหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาให้เข้ากัน จากนั้นใช้เข็มเจาะให้เป็นรูเล็กๆตามถุง เพื่อให้มีรูระบายป้องกันการเน่า ทิ้งไว้ 7วัน ถ้าเชื้อที่เราทำสำเร็จจะขึ้นเป็นราสีเขียวทั้งถุงนั้นคือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เชื้อราที่ได้น้ไปผมสกันน้ำฉีดพ้นในกล้วย และพืชต่างๆได้ ป้องกันโรคเชื้อราต่างๆ ได้แต่ถ้าเป็นสีขาวหรือสีส้มแสดงว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มาเน่า   

 

อื่นๆ

เมนู