ข้าพเจ้า นางสาวอัมรา จานรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนได้มีการวางแผน และเตรียมออกแบบร้านกล้วยทอดแม่สมคิด ในหัวข้อ “จากเชียงคาน สู่ดงอีจาน” เป็นการปรับปรุงบ้านที่มีลักษณะเป็นบ้านไม้โบราณ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ซึ่งบ้านหลังนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับบ้านในพื้นที่เชียงคาน ชาวu2t ตำบลดงอีจานจึงได้ริเริ่มลงมือปรับปรุงร้านในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน จนถึง เดือนธันวาคม และได้มีการทำป้ายบอกทางของร้าน และ ออกแบบป้ายร้าน จุดถ่ายภาพภายในร้าน

ซึ่งในขณะนี้ได้มีความสำเร็จถึง90%แล้ว พวกเราคาดว่า การปรับปรุงร้านค้าให้มีความน่าสนใจแก่ผู้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาจะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู