ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

02-12-64 Chayanee Supharak

 

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงหน้าร้านเพลินชิปส์

 

ข้าพเจ้า นางสาวชญานี สุภารักษ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานในตำบล ได้ลงมือทำการปรับปรุงหน้าร้านให้กับร้านเพลินชิปส์ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปกล้วย) ทางทีมงานได้ปรึกษาพูดคุยกันกับเจ้าของร้าน คือจะทำการรีโนเวทบ้านไม้เก่าของเจ้าของร้าน ทำเป็นหน้าร้านสไตล์เชียงคาน เพื่อจะช่วยดึงดูดผู้คนผ่านไปผ่านมา ได้เข้ามาชมสินค้าภายในร้าน หรือจะซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ ไปฝากคนที่บ้าน ญาติพี่น้องได้ด้วย ทั้งนี้ เรายังจัดให้มีมุมถ่ายรูป นั่งเล่นชิว ๆ เพื่อให้ได้เผยแพร่ออกไปสู่ทางสังคมออนไลน์ ให้ผู้คนได้รับรู้ และอยากจะมาชมสินค้าในร้านได้อีกด้วย

 

                                                                                                                                                                                                       

อื่นๆ

เมนู