ข้าพเจ้านายดัสกร บุญญา เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาลงข้อมูล CBD และในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนได้มีการวางแผน และเตรียมออกแบบร้านกล้วยทอดแม่สมคิด เป็นการปรับปรุงบ้านที่มีลักษณะเป็นบ้านไม้โบราณ ซึ่งบ้านหลังนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับบ้านในพื้นที่เชียงคาน ชาวu2t ตำบลดงอีจานจึงได้ริเริ่มลงมือปรับปรุงร้านในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน จนถึง เดือนธันวาคม และได้มีการทำป้ายบอกทางของร้าน และ ออกแบบป้ายร้าน เเละได้รวบรวมข้อมูลจากพี่ๆชาวu2tมาเขียนบทความ

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู