จากการพัฒนาร้านเพลินชิปส์ของผู้ปฏิบัติงานตำบลดงอีจาน ได้มีการปรับปรุงหน้าร้านใหม่ทั้งหมดโดยเริ่มจากการทำความสะอาดแล้วหรือของออกทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงร้านใหม่แล้วได้มีการจัดทำป้ายหน้าร้าน ป้ายบอกทาง ป้ายตกแต่ง ป้ายมุมถ่ายรูป เพื่อให้เป็นจุดสนใจของผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมา

อื่นๆ

เมนู