นางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย ประเภทนักศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID11 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลดงอีจานการปฎิบัติงานของเดือนธันวาคม

การปรับปรุงร้านเพลินชิปส์ เป็นโครงการที่พวกเราชาวU2T ตำบลดงอีจาน ตั้งใจทำเป็นอย่างมาก เนื่องจากตำบลดงอีจานมีผลิตภัณฑ์ที่ดี เช่นกล้วยทอด แต่ในตำบลดงอีจานยังไม่มีจุดพักซื้อของฝากที่น่าดึงดูดมากพอ  มีแต่ลูกค้าที่ซื้อประจำและพวกเราได้ปรับปรุงร้านให้น่าสนใจและยังเป็นของฝากของตำบลดงอีจาน พวกเราทำด้วยความเต็มใจและอยากให้ตำบลดงอีจานมีจุดขายสินค้าและสร้างรายได้ให้คนในตำบลมีรายรับ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำไมมีผู้คนขาดรายได้ในชุมชน นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเหลือคนในตำบลดงอีจาน

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู