เรื่องกล้วยจะเป็นแค่เรื่องกล้วยกล้วยมาฟังจากผู้มีประสบการณ์จริงทางด้านปลูกกล้วย โดยนายชัยกิจ บ้านไร่ณิชานัน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการปลุกกล้วย เทคนิคการดูแล การรักษาผลผลิตที่ได้และการแปรรูปของกล้วย
Tags: ,

อื่นๆ

เมนู