ข้าพเจ้านางสาวศิริญญามาศ แสงกระโทก ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงร้านกล้วย “เพลินชิป” และทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงามพร้อมทั้งได้ช่วยกันทาสีร้านให้ดูสวยงามทั้งนี้เจ้าของร้านได้ให้ความให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากเพื่อที่จะช่วยให้ร้านมีความพัฒนาและสวยงามยิ่งขึ้น

พวกเราได้มีการทำป้ายเวลารถผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่าร้านนี้ขายอะไรและเป็นจุดเด่นชัดมากยิ่งขึ้นและทั้งนี้หวังว่าสิ่งที่เราได้ไปพัฒนา จะช่วยให้กลุ่มสตรีมีรายได้มากยิ่งขึ้น

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู