ข้าพเจ้าธัญเทพ เจริญศรี ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ทีมงาน U2T ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น อาหารในท้องถิ่น เเละพืชในท้องถิ่น เพื่อที่จะทำข้อมูลไปลงในระบบ CBD จำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อมูล ทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการหาข้อมูลเป็นอย่างมาก  และได้ออกแบบป้ายร้านกล้วยเพลินชิปส์ เป็นการปรับปรุงบ้านที่มีลักษณะเป็นวินเทจ ซึ่งบ้านหลังนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับบ้านในพื้นที่เชียงคาน ทีมงานตำบลดงอีจานจึงได้ริเริ่มลงมือปรับปรุงร้านในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน จนถึง เดือนธันวาคม เเละข้าพเจ้ายังได้อัดคลิปวิดีโอเพื่อนำมาตัดคลิปวิดีโอลงในช่อง youtube แล้วนำวิดีโอมาลงในบทความ

Tags:

อื่นๆ

เมนู