การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ข้าพเจ้านางสาววรรณภรณ์ เกิดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ สินค้าขึ้นชื่อของตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็คือผลิตภัฑณ์แปรรูปจากกล้วย เนื่องจากตำบลดงอีจานเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผสมผสาน และกล้วยเป็นอีกหนึ่งความสนใจที่เกษตรกรปลูกเป็นจำนวนมากเพราะปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก ใช้น้ำน้อย และสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี กล้วยเบรคแตก เป็นอีกหนึ่งขนมทานเล่น และยังเป็นขนมของฝากของดีหลายจังหวัดเช่นกัน โดยแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป เช่น กล้วยเบรคแตก ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จนมียอดสั่งซื้อมากมาย แม่สมคิดเล่าว่า ในหมู่บ้านมีกล้วยเป็นจำนวนมากจึงได้นำกล้วยมาแปรรูปเป็น กล้วยเบรคแตก และในปี 2557 ได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วยขึ้น จากนั้นได้ริเริ่มนำผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆในพื้นที่มาแปรรูปด้วย เช่น เผือก มัน ซึ่งได้ผลตอบรับดี มียอดขายเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้พัฒนาโดยใช้ชื่อว่า “เพลินชิปส์” มีสินค้าแปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกร เช่น กล้วยเบรคแตก กล้วยปาปริก้า กล้วยอบเนย มันอบเนย เผือกอบเนย สามมิกซ์เบรคแตก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานได้ปรับปรุงหน้าร้าน ซึ่งร้านมีลักษณะโดดเด่นอยู่แล้วเป็นบ้านไม้โบราณ แต่มีลักษณะทรุดโทรม ทีมงานจึงได้ปรังปรุงแต่ยังคงอนุรักษณ์ความเป็นบ้านไม้โบราณไว้ โดยได้ปรับปรุงทาสีประตูใหม่ ซ่อมแซมประตูที่ชำรุดปรับพื้นภายในร้าน ทาสีชั้นวางสินค้า ออกแบบป้ายหน้าร้าน ติดป้ายบอกทาง และตกแต่งภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ยังได้ชมและถ่ายรูปบ้านไม้โบราณอีกด้วย

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู