แผนปรับปรุงหน้าร้านเพื่อเพิ่มยอดขายร้านเพลินชิปส์

ข้าพเจ้า นางสาววรธมณกร ตุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือน ธันวาคม ในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปร้านเพลินชิปส์เพื่อดำเนินการปรับปรุงหน้าร้านได้ ซึ่งได้มีการทำความสะอาดประตูไม้หน้าบ้าน ทาสี และต่อมาได้มีการทำความสะอาดตัวบ้านเพื่อปรับปรุงเป็นร้านค้า นำเสื่อน้ำมันออก ย้ายตู้ และทำการปรับพื้นเทปูน 2 คิว หรือ หนาประมาณ 7 เซนติเมตร ในพื้นที่ 24 ตรม. และได้มีการปรับปรุงประตูที่ใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนบ้านพับ ต่อมาได้มีการนำไม้พาเลทมาทำเป็นฉากหลังร้านแบ่งโซนที่พักและร้านค้าออกจากกัน ซึ่งได้มีการทาสีเคบือบเงาไม้อีกด้วย แล้วต่อมาได้มีการ ขนย้ายชั้นวางสินค้าจากร้านด้านหลังมาทำความสะอาดและทาสีใฝและได้มีการนำเข้ามาวางที่ร้านใหม่ จัดเรียงอย่างสวยงาม และได้จัดมุมถ่ายรูปโดยการติดโลโก้ร้าน และวู้ดชิปส์ขื่อร้าน และมีการนำหวดนึ่งข้าวเหนียวที่หาได้จากแหล่งชุมชนมาทำโคมไฟประดับตกภายในร้าน อีกทั้งนำเอาไม้พาเลทที่เหลือจากการทำฉากร้าน มาทำเป็นเคาเตอร์สำหรับขายสินค้าอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู