เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ร้านกล้วยแม่สมคิด เพื่อปรับปรุงหน้าร้าน และรีโนเวททำป้ายชื่อร้านเพลินชิปส์ ทาสีทั้งภายนอกและภายในร้านเพื่อให้มีหน้าร้านแบบเต็มรูปแบบ ทั้งนี้สำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้เข้ามาซื้อหน้าร้านโดยตรง พวกเราชาว U2T ตำบลดงอีจานหวังว่าจะสร้างรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วยให้ดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู