ข้าพเจ้า นางสาวอัมรา จานรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทนักศึกษา ภายในเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ สร้างคอนเทนท์ลงเพจเฟสบุ๊กประจำตำบลดงอีจาน ตัดต่อวีดิโอประจำตำบลลงในยูทูป และได้วางแผนงานในการทำเพจประชาสัมพันธ์ร้านค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยทอดของแม่ค้าในตำบลดงอีจาน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด19 และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ผลิตภัณฑ์ของดีตำบลดงอีจานอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู