การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายจักรา กระดานลาด ประเภทนักศึกษา  ตำบลดงอีจาน      อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งอาการของโรคโควิด-19มีดังนี้

อาการทั่วไปมีดังนี้
-มีไข้
-ไอแห้ง
-อ่อนเพลีย
อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้
-ปวดเมื่อยเนื้อตัว
-เจ็บคอ
-ท้องเสีย
-ตาแดง
-ปวดศีรษะ
-สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
-มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี
อาการรุนแรงมีดังนี้
-หายใจลำบากหรือหายใจถี่
-เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก
-สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว
โดยได้มีการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19ที่สามารถทำได้ง่ายๆคือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน

Tags:

อื่นๆ

เมนู