หัวข้อเรื่อง ได้ติดต่อสอบถามไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป(กล้วยฉาบ)ของตำบลดงอีจานทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าไปติดตามผลดำเนินงานและช่วยในการให้เตาประหยัดพลังงานแก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อลดค่าใช้จ่ายในใช้เชื้อเพลิงในการทอด

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู