มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน     ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลดงอีจาน เพื่อถ่ายทำวีดีโอเกี่ยวกับไวรัสโควิด โดยเนื้อหาคือการอธิบายการที่ประชาชนที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆในแต่ละสีตามที่รัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าแต่ละจังหวัดเป็นพื้นที่สีอะไร และผู้ที่เข้ามาในตำบลดงอีจานว่าต้องทำอย่างไรบ้าง แจ้งผู้นำของชุมชนล่วงหน้ากี่วัน และเดินทางมาแล้วต้องไปสถานที่กักตัวที่ไหน และต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลไหน หากพบเชื้อและไม่พบเชื้อต้องปฏิบัติตัวอย่างไร กักตัวกี่วัน เพื่อเฝ้าดูอาการต่อไป  วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้ให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาของตัวเอง

 

จากการสำรวจลงพื้นที่ของตำบลดงอีจาน พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านมีความสุขกับความเป็นอยู่ อยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู