สถานการณ์โควิดในตอนนี้กำลังระบาดหนักในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อทั่วทุกภาคเกือบทุกจังหวัด เป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อได้เร็วมากและติดได้ง่าย โดยที่เราไม่สามารถรู้ตัวได้ ซึ่งในตำบลดงอีจานได้มีการเข้ามาฉีดวัคซีนให้แก่คนในชุมชน คาดการณ์ว่าจะสามารถฉีดได้70%ภายในเดือนตุลาคม

คนในชุมชนก็ได้มาลงชื่อรับวัคซีนกันอย่างดีให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคโควิด-19เป็นอย่างดี

คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ สเปร์แอลกอฮอล์ ให้แก่ชาวบ้านที่มาลงชื่อรับวัคซีน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู