การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโควิด-19ในตำบลดงอีจาน

แนวทางการจัดสรรวัคซีน

จัดสรรวัคซีนให้กับอำเภอมีการบริหารจัดวัคซีนได้ดีก่อน ฉีดวัคซีนได้ 95% ขึ้นไปของจำนวนที่ได้รับสรรให้ (กลุ่มสีเขียว) เป็นลำดับแรก

  1. เน้นกลุ่ม 608 ให้ครอบคลุม

1:2 หมายถึง ฉีดให้กลุ่ม 608 ที่มาฉีด 1 คน คนที่นำกลุ่ม608 (ลูกหลานญาติพี่น้อง) อีก 2 คนจะได้โควต้าฉีดวัคซีนอีก 2 คน

เคาะประตูบ้านกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ฉีดหรือไม่ประสงค์ฉีด ให้กลับมารับหรือประสงค์ฉีดให้มากที่สุด (ทุกแห่งต้องมีรายขื่อกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ฉีด/ไม่ประสงค์จะฉีดอยู่ในมือเพื่อใช้ในการติดตาม บริหารจัดการ)

กลุ่มพื้นที่เศรษฐกิจ

– x ray พื้นที่ตลาดทุกประเภท มีพ่อค้าแม่ค้าใเบ้างทียังไม่ฉีด ให้นำมาฉีด (ทั้งคนที่มีภูมิลำเนาอยู่บุรีรัมย์และนอกพื้นที่แต่มาค้าขายในพื้นที่บุรีรัมย์)

-กลุ่มพระสงฆ์

3.ทั้งกลุ่ม 1 และ 2 ภายในเดือนกันยายน 2564 ความครอบคลุมในการรับวัคซีนต้องเกิน 70 %

4.เดือนตุลาคม 2564 จังหวัดบุรีรัมย์จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 12-18 ปี

***หลักการสำคัญคือ ต้องให้ได้รับเข็มที่ 1 ก่อนให้เร็วที่สุด เพื่อการรับเข็มที่ 2 และ พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความครอบคลุมในการรับวัคซีนแล้ว 70 % จะพิจารณาในการปลดล็อกการทำกิจกรรมต่างๆก่อน เข่น การจัดงานต่างๆ (งานบวช งานแต่ง งานบุญ เป็นต้น)

Tags:

อื่นๆ

เมนู