หัวข้อเรื่อง มาตรการการป้องการติดเชื่อโควิค2019 การเว้นระยะห่างในการจับจ่ายใช้สอย หรือการเข้ารับการรักษา รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ และการใช่เจลล้างมือ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อออกไปในที่สาธารณะ สิ่งสำคัญคือต้องอยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโควิด -19 ฝึกและเตือนตนเองพร้อมคนรอบข้างให้ทำตัวให้ชินเมื่อจำเป็นต้องออกไปนอกบ้าน

อื่นๆ

เมนู