ข้าพเจ้านางสาวอัมรา จานรัมย์ ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 ซึ่งได้ทำการโดยมีเหตุผลหลักๆดังนี้

1.การปลูกและดูแลรักษาง่ายคิดเป็นร้อยละ 70.25 โดยเกษตรกรระบุว่าการปลูก และดูแลรักษาไม่มีขั้นตอนที่ยากเหมือนปลูก พืชชนิดอื่น

  1. ราคาพืชที่เคยปลูกมาก่อนนั้นตกต่ำทำให้ไม่ คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยเกษตรกรได้ระบุว่า พืชที่เคยปลุกมาก่อนนั้นราคาตกและราคาไม่แน่นอนเท่ากับการปลูกอ้อย เกษตรกรจึงหันมาปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกันราคามีทั้งน้ำตาลยังเป็นที่ต้องการทั้งในไทยและในต่างประเทศอีกด้วย
  2. เป็นอาชีพที่ทำมานานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันจึงทำให้มีการชำนาญในการประกอบอาชีพมากกว่าการประกอบอาชีพอื่นหรือการปลูกพืชชนิดอื่น

 

อื่นๆ

เมนู