ดิฉัน นางสาวอทิตญา โอทะเกตุ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน U2T ครั้งที่ 3 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ประเภทบัณฑิตจบใหม่
โดยได้ลงปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ส่งมอบป้ายโฆษณาให้กับร้าน เพลินชิปส์ กล้วยทอดแม่สมคิด
การส่งมอบป้ายโฆษณาให้กับร้าน เพลินชิปส์ กล้วยทอดแม่สมคิด เป็นการโฆษณาประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่าง ข้าพเจ้าและทีมงานจึงจัดทำป้ายโฆษณาซึ่งภายในป้ายจะประกอบไปด้วยข้อความที่เป็นชื่อสิ้นค้าของทางร้าน และรูปภาพที่แสดงถึงตัวของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ

การส่งมอบป้ายร้านค้าให้ร้าน เพลินชิปส์ กล้วยทอดแม่สมคิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย และปรับปรุงร้านให้มีความเป็นระเบียบ และน่าสนใจมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ท าให้ร้านค้าน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู