ดิฉันนางสาวอัมรา จานรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทนักศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลเพจประชาสัมพันธ์การขายสินค้า ของดีของเด็ดตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้จัดทำเพจ ดูแลเพจ ตัดต่อรูปภาพ เมนูสินค้าภายในร้าน กล้วยทอดแม่สมคิด ทำการกระตุ้นยอดไลค์ของเพจผ่านบุคคลในสังคมออนไลน์ และวางแผนการค้าโดยการเจาะกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างอำเภอ ในตัวเมืองบุรีรัมย์ และต่างจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการมีการวางแผนจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชน นอกจากนี้ดิฉันได้ปฏิบัติงานในส่วนของการตัดต่อวีดิโอประจำเดือนของตำบล ในเรื่อง มีอะไร…ในดงอีจาน? ซึ่งเป็นวิดีโอที่นำเสนอเกี่ยวกับการเข้ามายังตำบลดงอีจานจะมีอะไรที่คอยบริการผู้ที่เข้ามาเยือน ได้แก่ ตลาดนัดเย็นตำบลดงอีจาน ร้านซ่อมรถภายในตำบลและร้านน้ำปั่นที่เป็นของดีของเด็ดในตำบล

 

อื่นๆ

เมนู