การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวอัมรา จานรัมย์  ประเภทนักศึกษา เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการu2t ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของกลุ่มปลายน้ำ ทำหน้าที่จัดการงบประมาณในการพัฒนาร้านค้า และสร้างจุดขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าด้วยการแปลงโฉมให้ร้านค้า และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักผ่านแฟนเพจ เพลินชิปส์ กล้วยทอดแม่สมคิด

  

Tags:

อื่นๆ

เมนู