ข้าพเจ้าธัญเทพ เจริญศรี ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564  ณ ตำบลดงอีจานได้เก็บข้อมูลจากแต่ละหมู่บ้านของตำบลดงอีจาน มาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำฐานข้อมูลมาลงในส่วนกลางหรือแอพพลิเคชั่น

ปัญหาที่พบคือ ชาวบ้านส่วนมากจะไม่อยู่บ้านในเวลากลางวัน เพราะจะไปทำงานแล้วกลับบ้านมาในช่วงค่ำ บางหมู่บ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือเพราะอาจกลัว covid-19 มาแพร่เชื้อกระจายในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล บางหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่เพราะระยะทางจากบ้านข้าพเจ้าไปถึงหมู่บ้านนั่นมันไกลมากจึงเก็บข้อมูลได้ไม่ครบทุกหลังคาเรือนเเละบางหลังคาเรือนก็ไม่อาจให้ข้อมูลครบถ้วนได้ เพราะไม่อยากเผยเเพร่ข้อมูลนั่นๆ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู