รายงานประจำเดือน กรกฎาคม

  ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราได้ทำการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่มีความรุนแรงอย่างมาก ส่งผลกระทบทั้งต่อในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคือในทุกๆวันมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึงประมาณ 9 พันคน และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึงวันละ 60-90คนโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเพราะจากตัวเลขดังกล่าวนี้เป็นเพียงแค่ในจำนวนที่โรงพยาบาลรับตรวจเท่านั้น ทุกวันนี้เองก็ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันเศรษฐกิจเกิดการชะงักในบางส่วนเช่น การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอื่นเกิดการแบกต้นทุนที่สูงขึ้น หรือก็คือเราต้องการที่จะบอกให้ทราบถึงความสำคัญของปัญหานี้ว่าไม่ใช่แค่เพียงปัญหาในเพียงจุลภาคของกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของทั้งประเทศรวมไปถึงทั้งโลกที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันไม่มากก็น้อย ที่จำเป็นต้องมีการลงพื้นที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อจากบุคคลอื่นและจากตัวของเราไปสู่ผู้อื่นด้วย

  วัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ของเดือนนี้ก็เพื่อเพื่อสอดส่องดูแล ประชาชนในหมู่บ้านหนองตะไกร้ ตำบลดงอีจาน อย่างต่อเรื่องว่ามีความรู้ในการป้องกัน มีอุปกรณ์การป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และมีรักษาระยะห่างทางสังคม ไม่มีผู้ที่ถูกทอดทิ้งเนื่องจากความรู้เข้าไม่ถึง เนื่องด้วยจากการลงพื้นที่ศึกษาในเดือนก่อนๆทำให้เราทราบว่าในหมู่บ้านนี้ยังมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับสังคมและเทคโนโลยี บ้านไม่ใช้ไฟฟ้าเราจึงมีความตั้งใจที่จะกระจายความรู้แนวทางเกี่ยวกับการป้องกันในสถานการณ์โควิดนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี

  โดยผลจากการที่เราได้ลงไปศึกษาตามบ้านเรือนทำให้ทราบว่าชุมชนหนองตะไกร้มีมาตรการป้องกันโควิดที่ดี มีอุปกรณ์การป้องกัน เช่นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างที่เคยเป็นเสมอมาถึงแม้ว่าประชาชนในบางกลุ่มที่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าสังคมและไม่มีการเข้าถึงเทคโนโลยี น้ำ ไฟฟ้าแต่ก็ยังมีการตระหนักรู้และมีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากโควิดที่ดีอันมาจากการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนที่ดีที่มีการขับรถไปแจกอุปกรณ์การป้องกันตนเอง และการตื่นตัวของคนในชุมชนเองด้วยนั่นเอง

  ซึ่งสำหรับอนาคตของชุมชนหนองตะไกร้นี่ ผู้นำชุมชนหรือ นางอารีย์ ได้มีการวางแผนที่จะให้ทุกคนมีความตื่นตัวกับสถานการณ์นี้อยู่เสมอโดยการรับคำสั่ง ข่าวสาร แนวปฏิบัติจากรัฐบาลและจังหวัดอย่างเคร่งครัด มีการเฝ้าระวังกักตัวดูอาการสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงเสมอทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของตนเอง ชุมชนรวมไปถึงประเทศและโลก

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู