บทความ จัดทำวิดีโอท่องเที่ยวในตำบลดงอีจาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวมาริสา หวังดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอิจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลดงอีจาน ได้ร่วมกันจัดทำวิดีโอท่องเที่ยวในตำบลดงขึ้นซึ่งในสถานที่แรกที่ได้จัดทำวิดีโอขึ้นคือตลาดเย็นในตำบลดงอีจานเพื่อเป็นการทำให้ผู้คนได้รู้จักตำบลโนอีจานมากขึ้นจึงได้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอลงไปในเพจหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยตำบลดงอีจานเพื่อเป็นการทำให้ผู้คนได้รู้จักตำบลดงอีจานมากขึ้น ซึ่งภายในตลาดได้เข้าไปท่องเที่ยวมีผักผลไม้อาหารคาวอาหารหวาน เครื่องปรุง เนื้อสดและอื่นๆอีกมากมาย คนในหมู่บ้านได้นำของเข้ามาขาย เพื่อสร้างอาชีพและเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางด้วย

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู