มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านหนองไทร หมู่6 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านบางรายทำสวนปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตก็ทำการเก็บผลดิบจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อที่สวนเพื่อไปจำหน่ายขายต่อ  อีกทั้งมะม่วงที่สุกชาวบ้านก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวน ขั้นตอนในการทำนำมะม่วงที่สุกมาปลอกเปลือกพร้อมทั้งเอาเม็ดมะม่วงออกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำเนื้อมะม่วงที่ได้ไปปั่นให้ละเอียด หลังจากนั้น นำมะม่วงที่ปั่นมาต้มไฟอ่อนๆ(เพื่อให้มะม่วงผ่านความร้อนจะทำให้มะม่วงที่กวนไม่บูด ไม่เสีย ไม่ขึ้นรา) หลังจากนั้นกวนไปเรื่อยๆให้มะม่วงหนืดเป็นเนื้อเดียวกันพอได้ที่ก็นำลงมาพักไว้ให้หายร้อน หลังจากนั้นก็นำไปเทใส่ภาชนะที่มีถุงพลาสติกรอง(เพราะเวลาลอกออกจะได้ลอกออกง่ายไม่ขาด ถ้าเทใส่ภาชนะเลยจะทำให้ลอกออกยากและทำให้แผ่นมะม่วงขาด)ปาดไปทางเดียวกันไม่หนามากและบางจนเกินไปแล้วนำไปตากแดดประมาณ  2-3วัน พอแห้งได้ที่แล้วนำมาลอกออกจากพลาสติก แล้วตัดเป็นแผ่นขนาดประมาณ 13-15 เซนติเมตร หลังจากนั้นม่วนแผ่นที่ตัดเป็นวงกลม เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนนำแพ็คใส่ถุง นำไปขายเพื่อเอากำไร เป็นการสร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่งของหมู่บ้านในตำบลนี้

จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านหนองไทร พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านมีความสุขกับความเป็นอยู่ อยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9

 

 

 

อื่นๆ

เมนู