มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านดอนพัฒนา หมู่9 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านบางรายทำสวนปลูกกล้วย ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตก็ทำการเก็บผลดิบ และผลสุกที่พอห่ามๆมาแปรรูปทำกล้วยเบรกแตก ขั้นตอนในการทำนำกล้วยที่สุกมาปลอกเปลือกออก แล้วล้างน้ำเพื่อเอายางกล้วยที่ติดกับลูกออกแล้วฝานด้วยมีด(ให้เป็นชิ้นที่สวยเสมอกันเวลาทอดจะได้กล้วยที่รูปทรงสวยและสุกกรอบเท่ากันทุกชิ้น) จากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงพอน้ำมันร้อนได้ที่นำกล้วยที่ฝานลงทอด พอกล้วยสุกตักออกมาพักให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นนำมาเคลือบน้ำตาล ผงปาปิก้า หรือผงโนริสาหร่าย ตามที่ลูกค้าต้องการ  เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนนำแพ็คใส่ถุงแล้วแต่ขนาด นำไปขายเพื่อเอากำไร เป็นการสร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่งของหมู่บ้านในตำบลนี้ นอกจากนี้เปลือกกล้วยหรือต้นก็สามารถนำมาหั่นเป็นชิ้นเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ เช่น วัว หรือสามานำมาหมักเป็นปุ๋ยได้ และน้ำมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียว(น้ำมันสามารถขายได้โดยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ)

จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านดอนพัฒนา พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านมีความสุขกับความเป็นอยู่ อยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9   

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู