ผมนายสาริน ทำไร่ บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ๑มหาลัย ๑ตำบล

 ชุมชนบ้านดงบัง ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จากการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้นำหมู่บ้าน

เจ้าคณะอำเภอวัดดงบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงยาบาลชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน ถึงเรื่องแผนพัฒนาการเกษตรและความเป็นอยู่ของชุมชน ทางชุมชนได้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกต้นยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด กล้วย และข้าว ฯลฯ ส่วนมากชุมชนจะปลูกพืชเศรษฐกิจมากกว่าข้าวและรายได้หลักของเกษตรกรได้มาจากการขายพืชเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในทุกครัวเรือนไม่มีความกังวลใดใดที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจถึงแม้ในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจจะแย่ลงก็ตามและการเกิดโรคระบาดโควิด19 ทางผู้นำหมู่บ้านได้มีการเฝ่าระวังตรวจวัดอุณหภูมิอย่างใกล้ชิด จนกลายเป็นหมู่บ้านที่ห่างใกลจากโรคภัยและโรคระบาดโควิด19ที่ขึ้นในปัจจุบันนั้นจึงทำให้ชุมชนนี้มความสุข

 

ความเป็นอยู่ในทุกครัวเรือนไม่มีความกังวลใดใดที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจถึงแม้ในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจจะแย่ลงก็ตามและการเกิดโรคระบาดโควิด19 ทางผู้นำหมู่บ้านได้มีการเฝ่าระวังตรวจวัดอุณหภูมิอย่างใกล้ชิด จนกลายเป็นหมู่บ้านที่ห่างใกลจากโรคภัยและโรคระบาดโควิด19ที่ขึ้นในปัจจุบันนั้นจึงทำให้ชุมชนนี้มความสุข           

 

อื่นๆ

เมนู