ข้าพเจ้า นางสาววรธมณกร ตุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือน พฤษภาคม หมู่ที่ 2 ดอนตาอยู่ ในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยในตำบลดงอีจาน ข้าพเจ้าลงปฏิบัติงานในผลิตภัณฑ์ของคุณแม่อุไร คงศิลา 101 ม.9 บ้านดอนพัฒนา ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  

แม่อุไรกล้วยเบรคแตกเป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วย ใช้กล้วยหอม100% ทอดด้วยน้ำมันพืชบรรจุในถุง 6X9 ราคา 10 บาท ขายส่ง 12 ถุง 100 บาท หากขายเป็นกิโล กิโลละ 150 บาท เป็นกล้วยตัดจากสวน และชาวบ้านที่มีกล้วยนำมาขาย ใช้แรงงานในครอบครัวในการผลิต กล้วยที่นำมาแปรรูปเป็นกล้วยห่าม ใช้แก๊สในการทอด

ปัญหาในการแปรรูป คือกล้วยสุกเกินไปทำให้ฝานยากและติดที่ใบมีดเยอะ ได้ปริมาณกล้วยที่จะนำมาทอดน้อย เปลือกกล้วย(นำไปเลี้ยงสัตว์/หมักปุ๋ย) น้ำมันเก่า มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในราคาปี๊ปละ 150 บาท และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นกล้วยเบรคแตกรสปาปิก้า  ซึ่งมีกระบวนการผลิตเหมือนกับกล้วยเบรคแตกที่ทำอยู่เพียงแค่เติมแต่งรสชาติด้วยผงปาปิก้า

Tags:

อื่นๆ

เมนู