ประเพณีกัณฑ์หลอน

 ข้าพเจ้า นางสาววรธมณกร ตุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ    ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือนเมษายน ณ หมู่ที่ 2 ดอนตาอยู่ ในพื้นที่ตำบลดงอีจาน เนื่องจากตำบลดงอีจานมีประชาชนอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ และ 1 ในเชื่อสายนั้นก็คืออีสานใต้ ดังนั้นข้าพเจ้าทราบเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวเชื้อสายอีสานใต้อีกหนี่งความเชื่อ นั่นก็คือ ประเพณีกัณฑ์หลอน คือ กัณฑ์เทศน์ที่ทำพิธีแห่ไปจากบ้าน ไม่จำเพาะกัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่ง และเจาะจงถวายพระรูปใด เมื่อแห่กัณฑ์หลอนไปถึงวัด พระรูปใดกำลังเทศน์อยู่จะถวายพระรูปนั้น กัณฑ์หลอนส่วนใหญ่ ทำด้วยกระจาดสานจากไม้ไผ่ มีคานหามใส่ของกินของใช้ที่มีผู้บริจาค ประดับด้วยต้นเงินอย่างสวยงาม มักเป็นกลุ่มคนจัดทำขึ้นแล้วแห่ไปรอบๆ หมู่บ้าน ผ่านบ้านผู้ใดก็จะถวายปัจจัยไทยทาน การแห่จะทำอย่างสนุกสนาน มีการตีฆ้อง ตีกลอง เป่าแคน ดีพิณ และฟ้อนรำไปด้วย เมื่อถึงวัดก็จะหยุดใช้เสียง นำกัณฑ์ไปถวายพระ เป็นการถวายเพิ่มจากกัณฑ์ธรรมดา ซึ่งจะจัดในงานบุญพระเวส หลังจากเสร็จงานบุญพระเวส จะใช้เวลาเพียงวันเดียว กัณฑ์หลอนจะทำกี่กัณฑ์ก็ได้ พระรูปใดหากถูกกัณฑ์หลอนถือว่าโชคดี เพราะมักได้ปัจจัยมากเป็นพิเศษ 

 

อื่นๆ

เมนู