เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ดงบัง และ อาสาสมัครสาธารณสุข และฝ่ายปกครองอำเภอโนนสุวรรณ ออกหมู่บ้านให้ข้อมูลที่ถูกต้องทำความเข้าใจใน เรื่องของการฉีดวัคซีน และเชิญชวนพี่น้องชาวดงอีจานรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19  เพื่อลดความรุนแรงของโรค/ลดการติดต่อ/ระบาดในชุมชน  ทั้งนี้พี่น้องชาวบ้านดงอีจานประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เพิ่มขึ้นเป็น 61.55%

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู