จากการที่ดิฉันได้มีการจะไปฉีดยาต้านโควิด 19 แต่ดิฉันท้องจึงไม่สามารถฉีดยาโควิดได้ เนื่องจากดิฉันกำลังตั้งครรภ์ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เด็กดิฉันจึงเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคโควิด19 ในการใส่แมสใส่เฟสชิลและล้างมืออย่างสะอาด เพราะคนกลุ่มที่ท้องและประชาชนอื่นๆที่เขายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเราจึงหาแนวทางช่วยกันป้องกันให้ได้มากที่สุด ดิฉันจึงได้ไปออกพื้นที่กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และทีมงานของตำบลดงอีจาน เพื่อได้ทำการสอนการทำเฟสชิล,ใส่แมสให้ถูกวิธี, ล้างมือให้สะอาด และสอนวัดอุณหภูมิเวลาไปตามสถานที่ต่างๆที่เค้ามีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อวัดไข้ แก่เด็กๆและครูในโรงเรียนเพื่อที่จะป้องกันโควิดและช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่เด็กๆ คนท้อง คนแก่ชรา ประชาชนทั่วไป ที่เค้าไม่สามารถไปฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้เด็กๆและคุณครูสามารถนำความรู้ที่เราได้สอนและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้แจกในการป้องกันโควิด เช่น เฟสฟีล เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสื่อต่างๆที่เราสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู