ID 11 กลุ่มต้นน้ำ ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

โดย สุริยาพร สมพันธ์

งานเดือนมิถุนายน  เรื่องโรคโควิดสิบเก้า ในชุมชน ของตำบลดงอีจาน มีมาตรการเกี่ยวกับ การป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนที่จะมีคนเข้ามาในหมู่บ้าน ต้องแจ้งผู้นำชุมชน หรืออสม เพื่อรายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อกักตัวสิบสี่วัน และในชุมชน เมื่อมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ก็จะมี อสม. มาช่วยในเรื่องจัดกิจกรรม รักษามาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคโควิดของตำบลดงอีจาน มีทีมหมอพร้อม ออกมาช่วยรณรงค์ ให้ชาวบ้านในชุมชน ไปฉีดวัคซีนโรคโควิดสิบเก้า ลงพื้นที่ ทั้งสิบสามหมู่บ้าน ในตำบลดงอีจาน เพื่ออยากให้ชาวบ้าน มีภูมิคุ้มกันที่ดี ปราศจากโรคร้าย แต่ก็ได้ผลดีเยี่ยม ในระดับหนึ่ง ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ของบุคคลในชุมชน ขอบคุณค่ะ

Tags:

อื่นๆ

เมนู