ข้าพเจ้าดัสกร บุญญา ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ข้าพเจ้านายดัสกร บุญญา ประเภทนักศึกษา  ตำบลดงอีจาน      อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งอาการของโรคโควิด-19มีดังนี้

อาการทั่วไปมีดังนี้
-มีไข้
-ไอแห้ง
-อ่อนเพลีย
อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้
-ปวดเมื่อยเนื้อตัว
-เจ็บคอ
-ท้องเสีย
-ตาแดง
-ปวดศีรษะ
-สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
-มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี
อาการรุนแรงมีดังนี้
-หายใจลำบากหรือหายใจถี่
-เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก
-สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว
เเละรับผิดชอบในการดูเเลเเละอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆในเพจ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลดงอีจาน

อื่นๆ

เมนู