ข้าพเจ้า นางสาวปิยดา รักพร้า กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโควิด-19ในตำบลดงอีจาน  

  • จากการลงพื้นที่สำรวจคนที่เข้ามาใน ต.ดงอีจาน มีคนเดินทางเข้ามาจำนวนมาก แบ่งออกเป็น คนที่มากักตัว และคนที่เดินทางมารักษาตัว เนื่องจากติดเชื้อมาแล้ว 
  • สำหรับคนที่มาจากพื้นที่สีแดง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
  • คนที่เดินทางกลับบ้านปกติ ไม่ได้มีภาวะเสี่ยง จะประเมินโดยเจ้าหน้าที่ อบต. หมอรพสต. อสม. จะทำการกักตัวที่ Quarantine (LQ) : สถานกักกันโรคท้องที่ 
  • คนที่มีความเสี่ยงสูง สัมผัสกับผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะประเมินบ้าน แล้วแนะนำให้กักตัวที่บ้าน และส่งตรวจหาเชื้อที่ รพ.โนนสุวรรณ ต่อไป

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วหากจะเดินทางมาต้องทำการกักตัวเช่นกัน รักษามาตรการของพื้นที่

Tags:

อื่นๆ

เมนู