ข้าพเจ้านางสาวศิริญญามาศ แสงกระโทก ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

                ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ดิฉันและทีมงานดงอีจานได้มีการลงพื้นที่หาร้านซ่อมรถเพื่อบอกกล่าวพี่น้องชาวดงอีจานหรือท่านอื่นที่ไม่เคยมาดงอีจาน ว่าที่ตั้งร้านซ่อมรถของชาวดงอีจานจะมีกี่ร้านและตั้งอยู่บริเวณตรงใหนบ้าง ซึ่งทางเราได้มีการทำเพจของตำบลดงอีจานมาโดยเฉพาะ เพื่อแจ้งข่าวสารและงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับชาวดงอีจานเพราะซึ่งบางท่านก็ไม่ทราบว่าร้านซ่อมรถมีที่ตั้งอยู่ตรงใหนบ้างของตำบลดงอีจานเราจึงได้ไปลงพื้นที่ขอข้อมูลหรือขอช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ หากมีเหตุรถเสียรถเสียรถพังก็สามารถติดต่อช่างได้ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เราจะเอาข้อมูลที่ได้รับมาลงเพจเพื่อแจ้งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

อื่นๆ

เมนู