ID 11 กลุ่มต้นน้ำ

ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

โดย สุริยาพร สมพันธ์

กล้วย เป็นพืชอาหารที่มีวิตามิน เกลือแร่ ที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพ ผู้บริโภค กล้วยที่เรารู้จักกัน ในพื้นที่ ตำบลดงอีจาน กล้วยปลูกได้ ทั้งหัวไร่ปลายนา หรือปลูก เป็นส่วนในเชิงธุรกิจ แต่ในปัจจุบัน ชาวตำบล ดงอีจาน จะปลูกกล้วย เป็นพืช พี่เลี้ยงทุเรียน ในส่วนมาก เกษตรกร ชื่อ นายปุมนิพรรัมย์โทร085-7708215 หมู่ 6 ตำบลดงอีจาน มีพื้นที่ในการปลูกกล้วย จำนวนหนึ่งไร่ ปลูกกล้วยน้ำว้า พันมะลิอ่อง ขณะนี้ อายุ สิบสี่เดือนขึ้นไป สามารถตัดขายได้ ในทุกๆเดือนจะตัดขาย ให้กับกลุ่ม แปรรูปกล้วย ในตำบล ดงอีจาน และชาวบ้าน ในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ซื้อไปไว้กินเอง ในเดือนหนึ่ง จะตัดได้ 9-10เครือ พอกล้วยที่ออกผลมาแล้ว มันจะแก่ไม่พร้อมกัน ปัญหาที่พบในสวนใหญ่ เป็นโรค รากเน่า โคนเน่า ใบเหลืองแห้ง หรือที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกว่า โรคตายพราย ชาวบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการแก้ปัญหา ของโรคตายพรายนี้ นาง ศิรประภา อุ่น สำโรง ชาวบ้านโทร061-0628505 หมู่6 ตำบลดงอีจาน มีพื้นที่ในการปลูกกล้วย จำนวน 3ไร่ ปลูกกล้วยน้ำว้า พันธุ์มะลิอ่องพันธุ์เนื้อเยื่อ เพิ่งปลูกได้สามเดือน ในจำนวนหนึ่งไร่ จะปลูกได้ประมาณ 100ต้น โดยขนาด สี่4*4เมตร ปลูกเป็นสวนกล้วยล้วนๆ การปลูกกล้วยในปีนี้ มีจำนวนลดน้อยลง เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ หันมาปลูกทุเรียนเป็นส่วนมาก และผลไม้อื่นๆ เช่นโกโก้ อะโวคาโด ลำไย มะพร้าวน้ำหอม เกษตรกรส่วนใหญ่ จะปลูกกล้วย เป็นพืช พี่เลี้ยงทุเรียน สัดส่วนมาก และอีกส่วนหนึ่ง เกษตรกร ก็จะปลูกตามรั้ว ตามไร่ ตามนา ไว้กินพอผลผลิตออกเยอะๆ ก็จะแบ่งขาย

อื่นๆ

เมนู