มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวมาริษา หวังดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

กล้วยเป็นพื้นที่ชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งจากที่ได้ลงไปสำรวจพื้นที่ตำบลดงอีจาน พื้นที่แห่งนี้มีดินอุดมสมบูรณ์ จากที่ข้าพเจ้าได้สอบถามวิธีการปลูกกล้วยจากเกษตรกรแล้ว เกษตรกรได้บอกว่า การปลูกกล้วยเริ่มจากการขุดหลุมกว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. จากนั้นนำดินที่จะปลูกกล้วยไปตากแห้งไว้ 1 สัปดาห์จากนั้นค่อยใส่กลับลงไปในหลุม พร้อมผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้สูงขึ้นมา 20 ซม. แล้วนำหน่อกล้วยลงไปในหลุม เอาดินกลบ รดน้ำ แล้วกดให้แน่น อย่าลืมปล่อยให้ยอดหน่อโผล่สูงกว่าหน้าดินประมาณ 10 ซม. และเว้นรัยะปลูกอย่าให้ใกล้กันมากนัก เนื่องจากใบกล้วยมีขนาดใหญ่ อาจจะส่งผลให้ใบซ้อนทับกัน จะทำให้แดดส่องเข้าไม่เพียงพอ และกล้วยจะเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่ 5-6 เดือนเป็นต้นไป แล้วแต่สายพันธุ์

 

 

อื่นๆ

เมนู