มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวยุพารัตน์ แถวปัตถา เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันได้ทำเรื่อง ‘มันสำปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง มันสำปะหลังมีแหล่งกำเนิดแถบที่ลุ่มเขตร้อน (lowland tropics) มีหลักฐานแสดงว่าปลูกกันในโคลัมเบีย และเวเนซูเอลา มานานกว่า 3,000–7,000 ปีมาแล้ว นิยมใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ สามารถปลูกได้ง่ายในพื้นที่ร้อน และร้อนชื้น จึงได้มีการสนับสนุนแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีสภาพภูมิอากาศดังกล่าวปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ

ส่วนมากนิยมปลูกกันช่วงเดือน พฤษภาคม เพราะหน้าฝน แต่เดียวนี้มีการปลูกแบบ สายน้ำหยด ซึ่งสดวก สบาย ไม่ต้องรอฤดูการหน้าฝนทำให้ไร่มันสำปะหลังเติบโตได้ดี ได้เร็วดูแลง่ายกว่ากันเยอะ ส่วนมากจะนิยมปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกสั้นๆว่า ภาคอีสานกันค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู