การรณรงค์โควิดในตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางปราณี พานทอง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID11 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ได้สำรวจเกี่ยวกับการป้องกัน COVID 19  ในพื้นที่ชุมชน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายอำเภอโนนสุวรรณ ได้เดินทางมายังบ้านของนางจตุพรกลิ่นหอมเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง เพื่อทำการกักตัวเป็นจำนวน 7 วัน หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับประชาชนทั่วไปเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยการฉีดวัคซีน การล้างมือที่ถูกต้องให้กับประชาชนโดยประจำอยู่ที่เต้นท์หมู่บ้านดอนสมบูรณ์

สถานการณ์โควิดในตำบลดงอีจานตอนนี้ถือว่าปกติดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู