การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายจักรา กระดานลาด ประเภทนักศึกษา  ตำบลดงอีจาน      อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ป้องกันได้คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน

ในวันที่25 มิถุนายน 2564 อาจารย์และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานตำบลดงอีจาน นำเจลแอลกอฮอล์ สเปร์แอลกอฮอล์  มาจัดเตรียมเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านม่วงงาม และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู