ข้าพเจ้า นางสาววรธมณกร ตุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือนมีนาคม ณ หมู่ที่ 2 ดอนตาอยู่ ในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ยังมีอีกอาชีพที่น่าสนใจ คือการเลี้ยงวัวนม ซึ่งเป็น 1 ใน อาชีพที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตำบล ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 80 คน มีวัวรีดประมาณ 1750 ตัว ได้น้ำนมดิบอยู่ที่ประมาณ 17 ตัน ซึ่งการเลี้ยงวัวนมนั้นนอกจากได้น้ำนมดิบแล้วยังเป็นการกระจายรายได้จากครัวเรือนไปสู่สังคมได้อีกด้วย อย่างเช่นการจ้างแรงงานในชุมชน หรือ การรับซื้อฟางจากชาวนา ทางเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมยังบอกอีกว่า นอกจากขายน้ำนมดิบได้แล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นพุดดิ้ง หรือ เค้ก และ โยเกิร์ตได้อีกด้วย มูลของวัวนมเอามาทำเป็นปุ๋ยคอก หรือ อาหารไส้เดือน เพิ่มรายได้ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

อื่นๆ

เมนู