สถานการณ์โควิดในตอนนี้กำลังระบาดหนักในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อทั่วทุกภาคเกือบทุกจังหวัด เป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อได้เร็วมากและติดได้ง่าย โดยที่เราไม่สามารถรู้ตัวได้ 

โดยในวันที่23พฤษภาคม2564 ได้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เด็กภายในชุมชนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ

จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาด และได้สอนวิธีการรับมือกับโควิด19คือ

1.การรณรงค์เดินเชิญชวนประชาชนในตำบลดงอีจานไปฉีดวัคซีน

2.ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

3.การกักตัวคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง

ได้สาธิตวิธีการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี และการใช้เจลแอลกอฮอล์ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด19

Tags:

อื่นๆ

เมนู