นางสาวปิยดา  รักพร้า  เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ

จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID11ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ได้ลงพื้นที่สอบถามการทอดกล้วย ของนางอุไร  คงศิลา บ้านดอนพัฒนา ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

 

1.ขั้นตอนการผลิต  ( ผลิต สัปดาห์ละ1ครั้ง)

  1. การทอดกล้วยเบรกแตก (รสหวาน )

2.1 วัตถุดิบที่ใช้ / กระทะ

– กล้วยน้ำหว้าปอกเปือก 20 กิโลกรัม

– น้ำมันปาล์ม 1 ลัง

  2.2 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่

– เตาแก๊ส  1 เตา

– ถังแก๊ส                         1       ถัง

– กระทะเบอร์ 42             1       ใบ

– กระชอน                       1      อัน

– ถาดสแตนเลสเบอร์ 40    1      ใบ

– ถุงพลาสติก

  1. วิธีทำ

– นำกระทะตั้งเตาแก๊ส เทน้ำมันลง 5 ลิตร รอความร้อนอุณภูมิได้ที่ให้นำกล้วยที่บ่มครบ 2 วันแล้วมาสไลด์ลงไปในกระทะครั้งละ15 – 20 ผล

– พลิกกล้วยในกระทะไปมาเพทื่อให้สุกเท่าๆกัน ใช้เวลาในการทอดประมาณ  15-20 นาที เมื่อกล้วยมีสีแดงให้นำกระชอนตักขึ้นมาสะเด็ดน้ำมัน และนำไปเทลงถาดเบอร์ 40 พักไว้ 5 นาที เพื่อให้กล้วยมีความกรอบ

1.ขั้นตอนการผลิต  ( ผลิต สัปดาห์ละ1ครั้ง)

  1. การทอดกล้วยเบรกแตก (รสหวาน )

2.1 วัตถุดิบที่ใช้ / กระทะ

– กล้วยน้ำหว้าปอกเปือก 20 กิโลกรัม

– น้ำมันปาล์ม 1 ลัง

  2.2 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่

– เตาแก๊ส  1 เตา

– ถังแก๊ส                         1       ถัง

– กระทะเบอร์ 42             1       ใบ

– กระชอน                       1      อัน

– ถาดสแตนเลสเบอร์ 40    1      ใบ

– ถุงพลาสติก

  1. วิธีทำ

– นำกระทะตั้งเตาแก๊ส เทน้ำมันลง 5 ลิตร รอความร้อนอุณภูมิได้ที่ให้นำกล้วยที่บ่มครบ 2 วันแล้วมาสไลด์ลงไปในกระทะครั้งละ15 – 20 ผล

– พลิกกล้วยในกระทะไปมาเพทื่อให้สุกเท่าๆกัน ใช้เวลาในการทอดประมาณ  15-20 นาที เมื่อกล้วยมีสีแดงให้นำกระชอนตักขึ้นมาสะเด็ดน้ำมัน และนำไปเทลงถาดเบอร์ 40 พักไว้ 5 นาที เพื่อให้กล้วยมีความกรอบ

4.ประโยชน์

– ใช้ไว้รับประทานเป็นอาหารว่างได้

– ทำให้มีรายได้เสริม แก่ ครอบครัว

  1. ข้อเสีย

– เนื่องจากอากาศร้อน ส่งผลให้กล้วยที่บ่มสุกเร็ว

อยากต่อการทอด

Tags:

อื่นๆ

เมนู