การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายดัสกร บุญญา ประเภทนักศึกษา  ตำบลดงอีจาน      อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ป้องกันได้คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พวกเรานักศึกษาได้ไปกรอกเเอลกอฮอล์ทั้งแบบเจลเเละเเบบสเปรย์ เพื่อที่จะนำไปเเจกชาวบ้านหรือสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านม่วงน้อย  โดยอาจารย์จะมีถังเเอลกอฮอล์มาให้เเละขวดไว้ให้กรอกโดยประมาณ 1,000 ขวด หลังจากกรอกเสร็จกันก็ได้ทำการติดสติ๊กเกอร์ U2T เเล้วนำไปบรรจุลงในกล่องเพื่อที่จะเเยกไปเเจกหลายๆหมู่บ้าน โดยในกล่องจะมีเจลแอลกอฮอล์เเละสเปย์เเอลกอฮอล์ อย่างละ 100-200 ขวด

วิธีการกรอกเจลแอลกอฮอล์

1. เตรียมขวดที่จะใส่เจล

2.ใส่เจลลงไปในขวด 60 ml

3.นำฝามาปิดขวด

4.ติดสติ๊กเกอร์ U2T

5.เเพ็คใส่กล่องพร้อมที่จะบริจาค

อื่นๆ

เมนู