กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วย แม่สมนึก

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวมาริษา หวังดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

กล้วยแบรกแตกเป็นหนึ่งอาชีพที่ชาวดอนพัฒนานิยม และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วย ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีนางสมนึก ไปร่บึง เป็นสมาชิกร่วมด้วย โดยมีสินค้าเป็นกล้วยเบรกแตก ชื่อว่า กล้วยเบรกแตกแม่สมนึก ผลิตจากกล้วยหอม 100% และกล้วยน้ำตาลแม่สมนึก  ขั้นตอนการผลิตกล้วยเบรกแตกของแม่สมนึก และกล้วยน้ำตาลแม่สมนึก จะผลิตคล้ายๆกัน ต่างกันที่ กล้วยน้ำตาลแม่สมนึกจะมีส่วนผสมของน้ำตาลและเกลือที่จะเอามาเคลือบในตอนท้ายหลังจากทอดเสร็จ ขั้นตอนการผลิตคือ รับกล้วยจากพ่อค้าในตลาด หรือคนในชุมชน นำมาปลอก และล้าง ฝานด้วยมีดแล้วนำไปทอดในน้ำมัน หลังจากนั้นจะนำไปกรอกใส่ถุงเพื่อนำขายตามออเดอร์ หรือขายให้แก้ร้านค้าในชุมชน แรงงานที่ใช้ในการผลิตมาจากแรงงานในครอบครัว และเปลือกกล้วยที่ฝานทิ้งแล้วยังสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู