1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ
  4. นำเจลแอลกอฮอล์ สเปร์แอลกอฮอล์  และเครื่องวัดอุณหภูมิ ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านม่วงงาม และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

นำเจลแอลกอฮอล์ สเปร์แอลกอฮอล์  และเครื่องวัดอุณหภูมิ ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านม่วงงาม และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววรรณภรณ์ เกิดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ป้องกันได้คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในที่ที่มีคนแออัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 อาจารย์และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานตำบลดงอีจาน นำเจลแอลกอฮอล์ สเปร์แอลกอฮอล์  และเครื่องวัดอุณหภูมิ ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านม่วงงาม และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความสำคัญ และความต้องการใช้เจลแอลกอฮอล์และสเปร์แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

 

ปัจจุบันตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวันและทุกคนต้องป้องกันตัวเองเพิ่มมากขึ้น วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ง่ายที่สุด ที่สำคัญคือมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ก็คือการล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำ สบู่และเจลแอลกอฮอล์ การมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนก็เพื่อเป็นการสนับสนุน ให้โรงเรียนได้ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเจลแอลกอฮอล์และสเปร์แอลกอฮอล์เป็นชนิด Food Grade แอลกอฮอล์ 73% หลังจากล้างมือแล้วสามารถหยิบอาหารทานได้โดยไม่เป็นอันตราย

คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้นำเจลแอลกอฮอล์และสเปร์แอลกอฮอล์ถวายพระสงฆ์ วัดบ้านม่วงงาม และแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนในชุมชน อีกทั้งยังได้มอบให้กับผู้ที่กำลังกักตัวได้ใช้อีกด้วย

Tags:

อื่นๆ

เมนู